عــﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗـــﺘﯽ ﺩﯾﺪﯾـــﺶ ﺩﻟـــﺖ ﺑﻠــﺮﺯﻩ ﻋﺸـــﻖ ﺍﻭﻧــﻪ ﮐﻪ ﻭﻗـــﺘﯽ ﻧﻤـــﯿــﺒﯿﻨـﯿــــﺶ ﺩﻟـــﺖ ﻣﯿـــﺨﻮﺍﺩ ﮐــــَـــﻨﺪﻩ ﺷﻪ ..   ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× زن جوری عاشقت میشه   که حس میکنی هیچوقت ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 22 بازدید
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
7 پست