وقتی گریه کردم گفتند بچه ای!

          وقتی خندیدم گفتند دیونه ای!

               وقتی جدی بودم گفتند مغروری !

                    وقتی شوخی کردم گفتند سنگین باش!

                         وقتی سنگین بودم گفتند افسرده ای!

                              وقتی حرف زدم گفتند پــــرحرفی !

                                   وقتی ساکت شـدم گفتنـد عاشقی!

 

   اما گریه شاید زبان ضعف باشد ،شاید خیلی کودکانه،

            شاید بی غرور، اما هرگاه  گونه هایم خیس می شود

                 میدانم نه ضعیفم، نه یک کودک. می دانم پر از احساسم

/ 7 نظر / 18 بازدید
آفتاب

سلام عزیزم لینک شدی[لبخند][لبخند][لبخند][گل]

راوی عشق

کسی که سیگار میکشه از یه درد بزرگتر رنج میبره ........از سرطان نترسونش لینک شدی

راوی عشق

شب ها خوابم نمی برد… از درد ضربات شلاق خاطراتت روی قلبـــــم بی انصاف… محکم زدی ، جایش مانده است… .

نوروز

[گل][گل] ممنونم دوست بسیار عزیزم

راوی عشق

نيما يوشيج در جشن تولد يك سالگي فرزندش نوشت: پسرم يك بهار.يك تابستان.يك پاييز ويك زمستان راديدي از اين پس همه چيز جهان تكراري است جز مهرباني .... پس تاميتواني مهربان باش

امید

مرسی عزیزم تو خودت گلی[ماچ][قلب][گل]